Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Για όσους θέλουν να ξαναδούν την παρουσίαση του κάθε μαθήματος (κάντε κλικ με το ποντίκι):

 

Γενική ενότητα 1

Εισαγωγή στη Χημεία

(Παρουσίαση)
1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε
(Παρουσίαση)
1.2 Καταστάσεις των υλικών
(Παρουσίαση)
1.3 Φυσικές ιδιότητες των υλικών
(Παρουσίαση)
Ασκήσεις Πυκνότητας

Γενική ενότητα 2

Από το νερό στο άτομο - Από το μακρόκοσμο στο μικρόκοσμο

(Παρουσίαση)
2.1     Το νερό στη ζωή μας
(Παρουσίαση)
2.2     Το νερό ως διαλύτης - Μείγματα (Παρουσίαση)
2.2.1  Μείγματα
2.2.2  Διαλύματα
2.3           Περιεκτικότητα διαλύματος - Εκφράσεις περιεκτικότητας
(Παρουσίαση)
2.3.1  Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w)
Ασκήσεις
2.3.2  Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς όγκο (% w/v)
Ασκήσεις
2.3.3  Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v)
2.4     Ρύπανση του νερού

2.5     Διαχωρισμός μειγμάτων
(Παρουσίαση)
2.6     Διάσπαση του νερού - Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία
(Παρουσίαση)
2.6.1  Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού
2.6.2  Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών
2.7     Χημική αντίδραση
(Παρουσίαση)
2.8     Άτομα και μόρια
(Παρουσίαση)
2.9     Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα
(Παρουσίαση)
2.10Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων
(Παρουσίαση)
2.11Χημική εξίσωση
(Παρουσίαση)

Γενική ενότητα 3

Ατμοσφαιρικός αέρας

(Παρουσίαση)
3.1  Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα (Παρουσίαση)
3.2  Οξυγόνο (Παρουσίαση)
3.3  Διοξείδιο του άνθρακα(Παρουσίαση)
3.4  Η ρύπανση του αέρα (Παρουσίαση)

Γενική ενότητα 4

Έδαφος

(Παρουσίαση)
4.1   Το έδαφος και το υπέδαφος (Παρουσίαση)
4.2   Ρύπανση του εδάφους (Παρουσίαση)